Cennik usług kosztorysowych


Podane ceny są cenami netto i są orientacyjne. Koszt wykonania kosztorysu jest każdorazowo ustalany indywidualnie i zależy od konkretnych rozwiązań projektowych, takich jak stopień złożoności konstrukcji, nietypowość przyjętych rozwiązań projektowych, powtarzalność elementów, oraz od materiałów dostarczonych do kosztorysu, przedmiaru robót, dokumentacji projektowej oraz skali inwestycji.

 
Opis Cena  
1 Przedmiar dostarczony w formie elektronicznej (w formacie ATH), ze wskazanymi podstawami wyceny 3-4zł za pozycje
2 Przedmiar dostarczony w innej formie (elektronicznej nie dającej wczytać się automatycznie do programu kosztorysowego lub w formie papierowej), ze wskazanymi podstawami wyceny 4,00 - 6,00 zł za pozycję
3 Przedmiar dostarczony w innej formie (elektronicznej nie dającej wczytać się automatycznie do programu kosztorysowego lub w formie papierowej), bez wskazania podstaw wyceny 6,00 - 8,00 zł za pozycję
4 Przedmiar dostarczony w formie jak w poz. 1 – 3 dopłata 1,00 zł do cen jak w poz. 1 – 3
5 na podstawie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej 10,00 - 30,00 zł za pozycję lub od 1,2% do 0,2% wartości robót
6 na podstawie obmiarów wykonanych na obiekcie 8,00 – 10,00 zł za pozycję
7 Weryfikacja podstaw wyceny, rodzajów materiałów i sprzętów, zastosowanych współczynników w odniesieniu do przyjętych technologii i rozwiązań projektowych, z zaopiniowaniem pozycji i całego kosztorysu, bez sprawdzenia przedmiaru 8,00 – 10,00 zł za pozycję
8 Weryfikacja podstaw wyceny, rodzajów materiałów i sprzętów, zastosowanych współczynników w odniesieniu do przyjętych technologii i rozwiązań projektowych, z zaopiniowaniem pozycji i całego kosztorysu, ze sprawdzeniem przedmiaru /obmiaru/ 12,00 – 35,00 zł za pozycję
9 Kosztorys dla banku w celu uzyskania kredytu na budowę lub remont domu /mieszkania/ 300 – 1500 zł

Usługa ekspresowa w terminie do 3 dni – dopłata 50% do podanych cen.
Usługa błyskawiczna w terminie do 24 godzin – dopłata 100% do podanych cen.
Usługi ekspresowa i błyskawiczna są możliwe tylko dla opracowań stosunkowo niedużych.